Про оподаткування оргазму (Закокопроект) -> запчасти -> hyundai-club
hyundai-club

hyundai-clubПоискПоиск   Участники   Регистрация   Вход
Сегодня: 28.02.2010 - 13:08:40
   hyundai-club -> запчасти -> Про оподаткування оргазму (Закокопроект)
Автор Сообщение

789999

Статус: пользователь
Репутация:


Про оподаткування оргазму

(Закокопроект)ПРЕАМБУЛА

В нашій державі останнім часом склалася несприятлива фінансово-економічна ситуація. Внаслідок непродуманих дій колишнього президента, Верховної Ради минулого скликання, кільканадцяти прем'єр-міністрів, та внаслідок підступних дій МВФ продовжується розшарування суспільства на бідних і багатих, нерідко не виплачується заробітня плата працівникам державного сектору, на полях через відсутність пального інколи гниє незібраний врожай. Багато українських сімей місяцями не мають засобів до існування. В той же час з'явилося чимало громадян з тугими гаманцями, які живуть собі приспівуючи і не дмуть у вус чи будь-куди інде. Ні для кого не секрет, що такі люди від свого життя отримують безліч задоволення, тоді коли мільйони інших людей незаслужено позбавлені можливості отримувати хоч найменше задоволення, що є очевидним порушенням прав людини. Тому оскільки задоволення є своєрідним еквівалентом матеріальних благ, наша ініціативна група вважає за доцільне ввести новий вид оподаткування з метою перерозподілу через державний бюджет сукупного задоволення, котре на сьогоднішній день розподілене серед громадян дуже нерівномірно. Так, згідно з даними статистики 20% всього населення Украіни отримує 80% оргазмів, тоді як решта 20% оргазмів припадає на 80% населення. Йдучи назустріч побажанням трудящих і піклуючись насамперед про найменш захищені верстви населення, ініціативна група пропонує до розгляду Верховній Раді цей Законопроект. Нашою групою також вже розроблені такі Законопроекти, як 'Про оподаткування забруднення оточуючого середовища шляхом відправлення природних потреб резидентами України (срання) ', 'Про впорядкування транспортного збору з пішоходів', 'Про оподаткування споживання повітря ' , 'Про врегулювання споживання атмосферних опадів' та ін., котрі будуть покликані наповнити Державний бюджет та відновити рівність та справедливість у суспільстві.ГЛОССАРІЙ

Об'єкт оподаткування ( надалі - ОО) - оргазм, отриманий суб'єктом оподаткування будь-яким способом, а саме : в результаті здійснення коітусу із іншим суб'єктом оподаткування , в результаті мастурбаціїї, поллюції та ін., а також в результаті неправомірних дій третіх осіб (згвалтування та ін.). Примітка : багаторазовий оргазм розглядається як сукупність одноразових оргазмів.

Суб'єкт оподаткування ( надалі - СО)- резидент України, який отримує об'єкт оподаткування (оргазм) на території або поза територією України, а також нерезидент України, який отримує оргазм виключно на території України, в т. ч. на території вільних економічних зон.

Ставка оподаткування - сума, котру сплачує СО за отримання одного ОО.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Суб'єктом оподаткування (СО) згідно цього Закону є фізичні особи , а у виняткових випадках - і юридичні, які досягли статевої зрілості та зареєстровані у податкових органах за місцем знаходження ( для фізичних осіб - за місцем прописки). Після досягнення 70-річного віку за заявою СО державна реєстрація може бути скасована, якщо спеціальною комісією буде встановлена неможливість отримання оргазму таким СО.

2. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ , ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ.

2.1. Всі СО зобов'язані зареєструватися у місцевих податкових органах на протязі трьох днів з моменту досягненя ними статевої зрілості, але не пізніше моменту досягнення повних 18 років, або державної реєстрації (для юридичних осіб), та отримати код платника податку на оргазм.

2.2. Всі СО зобов'язані вести Журнал обліку оргазмів згідно із затвердженим ГПАУ, міністерством Охорони здоров'я та Міністерством фінансів зразком ( Див. Додаток 1).

2.3. Кожне отримання ОО повинне бути підтверджене відповідною оргазмовою накладною ( ОН) згідно із затвердженим зразком ( Див. Додаток 2). Бланки оргазмових накладних є бланками строгої звітності , мають 12 ступенів захисту від підробки і обліковуються платниками цього податку у відповідному журналі обліку оргазмових накладних (Див. Додаток 3).

2.4. ОН видається тому СО, який отримав ОО, тим СО, який надав ОО першому СО.

2.5. ОН оформляється у чотирьох примірниках і видається в момент отримання ОО, завіряється підписами та печатками обох СО. Перший примірник ОН отримує СО, який отримав ОО, а третій примірник надсилається до місцевої податкової інспекції не пізніше трьох днів з моменту оформлення.

2.6. Якщо в процесі отримання ОО брав участь лише один СО, то про це складається відповідний акт, який повинен бути підписаний не менш, як трьома свідками, котрі не є пов'язаними особами з названим СО. Акт складається у трьох примірниках , які розподіляються аналогічно п. 2.5, та по одному примірнику для кожного свідка.

2.7. У ОН ( Акті) зазначаються:

2.7.1. Дата та час отримання ОО.

2.7.2. Точні реквізити та адреса кожного із учасників отримання-надання ОО, а саме : код платника податку на оргазм, реєстраційний номер ЄРДПОУ, код ЗКПО, код платника ПДВ, група крові, номер свідоцтва, банківські реквізити, дім, під'їзд, поверх, № телефона ( № факсу для юридичних осіб).

2.7.3. Кількість ОО ( якщо оргазм - багаторазовий).

2.7.4. Всі реквізити свідків ( для Акту).

2.8. Всі СО подають квартальні Оргазмові Декларації у місцеві податкові органи до :

n 15 квітня;

n 15 липня;

n 15 жовтня;

n 15 січня.

2.9. Річна декларація подається до 15 лютого включно.

3.ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ОРГАЗМ.

3.1. Податок на оргазм сплачується один раз на місяць до 15 числа у вигляді авансового платежу кожним СО самостійно.

3.2. Після подання річної декларації податкові органи проводять перерахунок сплачених платежів та донараховують недоперераховані суми. Зайво сплачені суми зараховуються в рахунок майбутніх платежів.

3.3. Якщо СО не отримує заробітну плату (пенсію), у такому випадку його податкові платежі можуть бути списані за рахунок неотриманої зарплати з підприємства ( організації) , яка заборгувала цьому СО заробітну плату (пенсію), за погодженням з податковими органами.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ.

4.1. За одноразове приховування факту отримання ОО на СО накладається штраф у розмірі подвійної ставки оподаткування за кожен одноразовий факт приховування. За кожне повторне приховування штраф збільшується у 2 рази.

4.2. За неподання звітності на СО накладається штраф у розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

4.3. У випадку регулярного порушення цього Закону може бути порушене питання про скасування державної реєстрації СО та заборону йому в подальшому отримувати ОО, а всі знаряддя, призначені для отримання ОО , конфіскуються у доход держави.

4.4. Контроль за дотриманням цього Закону покладається на податкові органи та податкову міліцію. Працівники зазначених органів мають право проводити перевірку правильності дотримання вимог цього Закону не частіше одного разу на місяць. Якщо під час оперативних заходів буде виявлено порушення п.2.5. цього Закону, винні у такому порушенні можуть бути затримані для надання пояснень та ін. на термін до 48 годин.

4.5. Для перевірки правильності подання звітності може бути застосований оціночний непрямий метод.

5. ІНШЕ ТА РІЗНЕ

5.1. Всі громадяни та (особливо) громадянки, що вперше подають у ДПА заяви на реєстрацію СО зг. п. 2.1. цього Закону, повинні надати копію Атестату про проходження обов'язкових навчальних курсів з уміння отримувати оргазм при Адміністрації президента України та ГПАУ за підписом особисто т. Азарова або іншого ліцензованого уповноваженого органу ( надалі - Атестату).5.2. Ліцензії на надання послуг з навчання умінню отримувати оргазм видаються виключно ГПАУ. Розмір плати за надання такої ліцензії встановлюється згідно з діючим законодавством України.5.3. При отримуванні оргазму оригінал Атестату повинен бути закріплений на видному місці з місцевою підсвіткою, так щоб його міг бачити перевіряючий. За отримування оргазму без наявності Атестату або його нотаріально завіреної копії СО несе відповідальність згідно п.4.1 цього Закону.Цей Закон вступає в силу на протязі трьох днів з моменту його розробки.

Автор: Кока Черкаський.
Сообщение # 1. Отправлено: 06:03:2009 - 16:50:08
Страницы:  1  
Администратор запретил отвечать гостям на сообщения! Для регистрации пройдите по ссылке: зарегистрироваться